Nácvik chytání pádů proběhl ve cvičném areálu na Raubířských skalách u Hodkovic v sobotu 4.4.2009


Zhodnocení akce:

Nácvik proběhl společně s Hodkovickým oddílem. Kromě nácviku zachycení pádu byla provedena ukázka záchrany zraněného ze stěny, kterou provedli profesionální hasiči, a přednáška o resuscitaci zraněného. Rovněž byla provedena ukázka popotáhnutí opadaného druholezce Štrausovou metodou.

V průběhu akce si každý zájemce mohl zkusit zachycení pádu ze země a od stěnového kruhu. Ukázalo se, že pro jištění od štandu je vhodný nácvik i pro zkušené lezce, zvláště při jištění přes tělo. Pro ty, kdo nebyli na chytání alespoň rada: Pokud sedíte ve štandu a máte jištění na sobě, používejte hodně dlouhou odsedávačku a přilbu. Jištění musí být vždy procvaknuto v nejvyšším pevném bodu štandu PŘÍMO na vámi. Škoda je, že účast členů oddílu byla podprůměrná, přestože termín chytání byl zveřejněn v dostatečném předstihu. Instalace padostroje a organizace akce stojí čas i peníze.

Fotografie z průběhu akce