Chytání pádů 10.6.2000


Nácvik chytání pádů proběhl ve cvičném areálu v pískovcovém lomu v Betlémských skalách za spoluúčasti (i finanční) HO MLOK. Podle našeho názoru je nesmyslné během výcviku simulovat podmínky, které se v praxi nevyskytují, takže se chytalo ze země bez rukavic, přilby a zajištění chytajícího. Závaží (pytel písku) 60kg, lano průměr 9mm, délka pádu 6-10m. Zájemci si mohli vyzkoušet ATC (kýbl). Letošní ročník se výjimečně obešel bez vážnějších zranění. Po ukončení nácviku a demontování padostroje v 11hodin byly účastníkům akce rozdány kruhy s tím, že kovárna patří již tradičně k povinné výbavě pro lezení v Klokočských a Betlémských skalách. Během prvovýstupů byla zachycena řada lehčích pádů a v časových prodlevách během tlučení kruhů vylezeno i mnoho starších cest.


 

Seznam prvovýstupů vylezených 10-11.6.2000: (Klasifikace výstupů je JPK, klokočská varianta, někdy vzdáleně ovlivněná stupnicí Saskou)

 

OTOMAN

Honzova premiéra VI; J. Koudelka, M. Koukl, J. Blecha, 10.6.2000. Stěnou do spáry a tou (uzel) a na polici. Širokou spárou k borovici a na vrchol.

ICQ VI;J. Koudelka, M. Koukl, 10.6.2000. Stěnou šikmo vlevo přes kruh do spáry. Spárou (bříza) na polici (hodiny, uschlá borovice). Komínem na vrchol.

ARCHA

Krteček VI; J. Koudelka, jištěn, 10.6.2000. Spárou (uzel) na polici (kruh) a spárou (uzle) na vrchol.

 

HŘEBEC

Rodeo VIIc; R. Kašpárek, Š. Pikous, R.Výtiska, 10. 6. 2000. Kolem modřínu do údolní stěny a tou přes 2 kruhy na vrchol.

Do sedel 1; R. Kašpárek, R.Výtiska, 11. 6. 2000. Přeskokem z Vyhlídky.

 

PROHNUTÁ

Intelektuálka vod hasičů IV; R. Kašpárek - Š. Pikous, Čochtan, P. Brož, J. Kadlec, J. Lepičová, J. Šrek, P. Štenberová, F. Pavelka, 10.6. 2000. Spárou z údolí na balkón a dále ruční spárou do police. Přes břicho mezi borovičky do vřesu.

 

SOVA

Enšpígl na skřipci VIIc; R. Kašpárek, R.Výtiska, 11. 6. 2000. Komínem mezi Sovou a Jezdcem ke kruhu a stěnou na vrchol.

 

KACHNIČKA

Siesta IV; J. Koudelka, J. Kadlec, M. Koukl, 11.6.2000. Hranou po kyzech ke kruhu a vpravo stěnou na vrchol.

Science friction VIIc; R. Výtiska, J. Koudelka, 11.6.2000. Spárou na balkón. Zdvihem do další spáry a tou (uzle) ke kruhu. Mírně vpravo na vrchol.

Večernice VI-VII; J. Koudelka, R. Výtiska, J. Kadlec, 11.6.2000. Spárou na balkón a další spárou na vrchol.

 

ULITA

Západní hrana VI; R. Kašpárek, J. Kadlec, R. Výtiska, 11.6.2000. Levou údolní hranou ke K, přímo na předskalí a N.C. na vrchol.