Nácvik chytání pádů proběhl ve cvičném areálu na Raubířských skalách u Hodkovic ve dnech 13.-14.6.2008


Zhodnocení akce:

Nácvik probíhal v pátek od 16:30 do tmy a v sobotu od 8:00 do 13:00. Z pátku na sobotu jsme v úzkém kruhu poseděli u ohně, lehce popili a přespali v jeskyni. V sobotu odpoledne hrstka zbylých obětavců zrušila padostroj (dík), vrátili vrátek s lankem na tahání gumy Petrovi Bočkovi a šli si zalézt na Bezděčínské plotny.

V průběhu akce si každý zájemce mohl zkusit zachycení pádu ze země a od stěnového kruhu. V průměru se chytalo každým způsobem 2-3x, dokud chytač nezoptimalizoval dynamiku jištění. Zájemci měli možnost zkusit prusíkování a popotáhnout kamaráda nahoru ke štandu Štrausem, z čehož si odnesli ponaučení, že pokud bude mít lano tření přes několik hran, tak záchrana nahoru téměř nepřipadá v úvahu (pokud je jen jeden tahač). Škoda je, že se nedostavilo několik nováčků, přestože termín chytání byl zveřejněn v dostatečném předstihu.