Poslední slanění Horolezeckého oddílu Lokomotiva Liberec


proběhne ve dnech 3.-5.11.2000 v bývalé restauraci "U Boudů" na severním úbočí Suchých skal. Jsou zváni všichi členové, bývalí členové, příznivci našeho oddílu a jejich přátelé. Ubytování ve vlastních spacácích na zemi bude zadarmo, postel za příplatek. Pivo, guláš, hudba a kulturní program jsou zajištěny. Kdo můžete, přijeďte už v pátek. V sobotu počítáme s lezením omezeného počtu tvrďáků za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Pohodáři se mohou věnovat turistice. Začátek hlavního programu sobota v 18:00.

Jako místo konání akce jsme zvolili kultovní místo, spjaté s historiií českého horolezectví. Citát z úvodu k horolezeckému průvodci Suché skály: "Před 2. světovou válkou a v době války na Suchých skalách pravidelně lezli železnobrodští horolezci (Brabec, Hudský, bratři Maškovi, Lisý, Štekr, Nový) a větší parta z Pražského klubu alpistů s vůdčí postavou R.O.Baušeho (Jedlička, Horský, Baron, Jelínek, Glückselik "Bundal", později Kutta s Malíkem a J. Procházkou). S touto skupinou přijížděl i nadšený fotograf Josef Jaňour. Část jeho fotografií Suchých skal se dochovala v archivu paní Boudové, bývalé vedoucí hostince "Na Šumavě" na severním úbočí skal. Mezi horolezci se hospodě obvyle říkalo "U Boudů" (později restaurace "U Vajse", nyní rekreační zařízení). Hostinec "U Boudů" představoval jakousi horskou chatu a byl střediskem Pražského klubu alpistů. Zde, při výborné bramborové polévce a bramborácích, a také u piva, docházelo ke konfrontaci uskutečněných výstupů i k vymýšlení názvů cest (řekněte, není "Bundalova droga" krásný klasický název?)."

Jak najít místo posledního slanění (pro ty, kteří před 2. světovou válkou ještě nelezli):

1. Pokud se nacházíte na Suškách, je nutné dojít k věži BABA (osamělá věžička stojící na hřebeni 200m V od konce hl. hřebene Suchých skal - Kazatelny). Pokud se postavíte zády k náhorní (S) stěně a vydáte se směrem severním, dojdete po cca 200m k baráku s červenou plechovou střechou, č.p. 51. Objekt je jakýsi divný dlouhý slepenec, jehož prostřední část má charakter roubenky. Tam to je.

2. V turistické mapě Českého ráje lze místo konání najít v obci Prosíčka u rozcestí modré turistické značky z Malé Skály do Koberov a zelené značky do Líšného. Po modré značce je možný příchod od vlaku z Malé Skály.

3. Autem z Malé Skály jeďte nejprve jako na Sušky, na křižovatce pod Suškami se dejte vlevo do obce Prosíčka. V Prosíčce narazíte po chvíli na autobusovou zastávku a odbočku vlevo. TAM TO NENÍ. Pokračujte rovně po silnici (zelená turistická značka). Za stožárovou trafostanicí č. 923 zahněte po 50m doprava (stále zelená značka, končící u rozcestníku zmíněném v bodě 1.) a zákazem vjezdu (dopravní obsluze vjezd povolen) přijeďte přímo k objektu č.p. 51.