Poslední slanění na Selešce 3. - 4.11. 2007


Zdravé lezecké jádro oddílu lezlo v sobotu na Oybíně v oblasti Felsengasse. Nebylo úplně sucho, ale tato část Oybína má velmi pevný pískovec.

Někteří se spokojili pouze s místní feratou

 

Jiní s velkým nasazením lezli.

Postupně jsme si zvykli na mokrou skálu a ukázalo se, že se dá lézt skoro všechno,

jen v závěru dne došlo na cestě SW-Kante na Monschvand k drobnému usmeknutí a naražení žeber jednoho nejmenovaného člena. Na chatu došel po svých, ale do následujících aktivit se už aktivně nezapojil.

Večer jsme zahájili krátkou schůzí, kdy bylo odhlasováno prodloužení volebního období stávajícího organizačního výboru oddílu o další dva roky, v souladu s novými stanovami TJ. Pak proběhlo promítání lezeckého videa z oblasti Kalymnos, fotek z El Chorra a pití piva.

S postupující konzumací se probouzel u některých účastníků skrytý hudební talent.

Poslední Svijany 11 byly dotočeny v neděli kolem 5. hodiny. Ke snídani a svačině už zbyl pouze méně populární (záložní) Staropramen.

Přes poněkud menší účast členů oddílu, byla akce hodnocena všemi účastníky pozitivně. Smutně se tváří jen Jouza, neboť ho bolí žebra.

Možnosti přístupu k chatě Seleška