Poslední slanění v Bílém Potoce 8.11. - 9.11.2008


V sobotu nám počasí poněkud nepřálo, přeto hrstka devíti statečných dosáhla vrcholu Špičaté věže v oblasti Tišina, zapsali se do vrcholové knihy a slanili.

Po návratu za skal proběhlo naražení sudu a promítání fotek z lezení. Po cca dvou hodinách Jindřich vyvolal členskou schůzi s odůvodněním, že pokud si dá ještě jedno pivo, tak už žádná schůze nebude. Jindřich se oficiálně rozloučil se svou funkcí předsedy s tím, že zrekapituloval své 13-ti leté období ve funkci od obnovení činnosti oddílu. V té době byl nejstarší horolezecký oddíl v Liberci před zrušením a Jindřich byl jediným členem v evidenci TJ Lokomotiva.

Na členské schůzi byl zvolen novým předsedou Jan (Drn) Kadlec s tím, že Jindřich zůstane členem výboru a všichni přítomní členové pro něj odhlasovali zplnomocnění zastupovat zájmy HO na schůzích TJ.

Po schůzi Čokař promítnul nejzajímavější fotky večera ze svého posledního pobytu v Yosemitech. Pak následovala volná zábava a další promítání fotek z různých lezeckých oblastí Evropy.

Jako zlatý hřeb večera se Linda převlékla do sexy oblečku a předvedla tanec s ohni:

Pak už zbývalo se zpěvem vyprázdnit sudy, aby je bylo možné vrátit.

To se úplně nepovedlo ani s pomocí Strážáků, ovšem ne jejich vinou. Část členů se odebrala na návštěvu na konkurenční akci na Bártlovku a někteří nejmenovaní, do kterých jsem vkládal nemalé naděje, naopak přišli z Bártlovky pozdě a poněkud použití. Přes veškerou snahu a vydatné posnídání piva nejstatečnějšími, musel být druhý sud předán specialistovi Vencovi, aby ho odborně dovyprázdnil v pondělí.

V neděli bylo od rána ideální lezecké počasí a zdravé lezecké jádro se vydalo lézt na Zahradní plotny. Jen nový předseda zahájil svoji bafuňářskou kariéru nepříjemným zánětem v předloktí.