Lezení v Tisé 16.-17.6.2001


Akce se letos zúčastnil omezený počet účastníků, nakonec se to zredukovalo na dvě auta po pěti lidech. Důvodem byla poplašná zpráva, kterou šířili před víkendem četní meteorologové, Taťánu Míkovou nevyjímaje. Řada potenciálních účastníků poslouchala předpověď počasí povrchně, takže vzali v potaz pouze hypotézu, že bude oba dny pršet. Nevšimli si, že Míková přiznala, že NEVÍ JAK BUDE. Tuto informaci zamaskovala do sdělení, že přecházející fronta je studená vlnící se. Pro příště - akce podobného charakteru se ruší v případě přechodu teplé fronty spojené s katastrofickou předpovědí. U studené záleží na dalších okolnostech, např. když se vlní, může se to risknout.

V sobotu se lezlo jako o život až do 18:30, kdy naši činnost přerušil déšť. Část výpravy změkla a odjela domů, zdravé jádro s našimi dvěmi nejmladšími mladými se ubytovalo v chatce v Ostrově. Když jsme zjistili, že náš host Kulička má v batohu láhev rakie, dovolili jsme jí, aby se ubytovala v chatce s námi. V hospodě u kempu hrála dobrá bluesová kapela, takže začátek lezení v neděli jsme určili až na deset hodin. Stejně jsme se nevyspali, protože mladý z nepochopitelných důvodů baboucali už od 6:00. Lezli jsme jen do oběda a pak se fronta zavlnila nevhodným způsobem.

Vyhodnocení akce: Petra tancuje škvěle, ale Kulička byla ještě lepší. Celkově se dá říci, že v tancování byla ženská část naší výpravy nejlepší v Tisé, Ostrově a širokém okolí. A navíc dobře lezou.