Úraz v Patagónii a poistenie cez ÖeAV

V januári a februári 2001 pôsobili šiesti poprední slovenskí alpinisti, Jaro Dutka, Maťo Heuger, Dušan Myslivec, Milan Packo, Vlado Plulík a Ivan Štefanský, v Patagónii na vežiach Paine, v jednej z klimaticky najtvrdších oblastí svetového horolezectva. Počasie im neprialo a hlavné ciele sa nepodarilo dokončiť. O ich dramatických zážitkoch si prečítate v nasledujúcom Jamesáku. Už teraz sa však môžete poučiť z ich skúseností s riešením kritických situácií. Dušan Myslivec mal komplikovaný úraz, nielen z hľadiska zdravotného, ale aj z hľadiska miesta nehody, dopravy do nemocnice. Všetko dobre dopadlo, môže kľudne spávať, nemusí prosiť o peniaze. Bol totiž poistený. Skúste si pozorne prečítať nasledujúce riadky od samotného Dušana aj informácie o poistení, ktoré ho zachránilo od mnohých problémov.

Najdrahšia dovolenka života

Biele ticho nemocničnej izby. Opäť tu bol ten ulízaný zriadenec, čo neustále vyrýva s poistkou a limitom krytia na pobyt v tejto nemocnici. Vojenská nemocnica v Punta Arenas nepustí. Všetko presne zaškatuľkované. Režim ako na manévroch. Pravidelné spanie, jedenie, umývanie, čúranie ... Vo všetkom poriadok a systém. Za tie dva týždne, čo ma sem previezli helikoptérou, stále tŕpnem, ako to dopadne. Pri odchode z republiky som si na poslednú chvíľu zaplatil u Jaríka v YAK STEAM-e členstvo v rakúskom Alpenvereine, ktoré zahŕňa aj úrazové poistenie. Podmienky poistenia a limity krytia, ktoré mi poslali v  propozíciách, som bez prečítania odložil do šuflíka a alibisticky registroval, že som v prípade prúseru poistený a hotovo. Po tom, ako sa mi nešťastne podarilo padnúť nevinných päť metrov vo východnej stene Centrálnej veže Paine, som stále v neistote. Super nemocnica, perfektná starostlivosť a strava musí stáť celý mailand. Zlomená noha vyzerá, že bude v poriadku. O to viac sa obávam chvíle zúčtovania.
Konečne sa zjavil Ivan. Po telefonáte do republiky si môžeme vydýchnuť. Limit je dostatočný. Dávame si zrátať cenu za pobyt a čas, ktorý tu mám ešte stráviť. Štyristokilometrový exkurzný let nad nekonečnými zálivmi juhoamerickej Ohňovej zemi tvorí tiež nepriehliadnuteľnú čiastku tohto sumáru. Podčiarknuté a zrátané, nemocnica 250 000 a eroplán ďalších 350 000 korún. Keby som to musel zacvakať zo svojho… Ale ja som v limite a poistka platí na celú zemeguľu, takže sa môžem kľudne usmievať na doktora a sestričky.
Po nekonečných troch týždňoch sa rozleteli dvere, v ktorých sa vyškiera Maťko s Pachom. Som rád, že chalanom sa podarilo vyliezť na Severnú vežu Paine a všetci sme relatívne zdraví. Opúšťame spoločne nemocničku, kde som prežil moju najdrahšiu dovolenku v živote.

Dušan Myslivec

ALPENVEREIN – celosvetové služby (AWS)

YAK STEAM od roku 1998 spostredkúva členstvo v rakúskom ÖeAV. Väčšina členov sa prihlasuje hlavne kvôli výhodnému poisteniu, ktoré je ale len jednou z výhod vyplývajúcich z členstva. Poistné udalosti rieši priamo poisťovňa UNIQUA AG Rakúsko a GENERALI AG (povinné ručenie a poistenie právnej ochrany). Prinášeme Vám stručný prehľad podmienok tohto poistenia. Plné znenie nájdete na www.yaksteam.sk v sekcii náš klub preklik ÖeAV- podrobné podmienky. Každý člen dostane spolu s členským preukazom aj pokyny, ako postupovať v prípade nehody. Tento postup si je treba dobre prečítať a aj sa ním riadiť. Poistenie je zamerané hlavne na úrazy v horách, ale pomôže aj pri klasickej dovolenke.

Rozsah poistenia

AWS zabezpečuje všetkým členom ÖeAV poistenie pri úrazoch vznikajúcich aktivitami vo voľnom čase, ktoré sú náplňou činnosti ÖeAV podľa jej stanov (turistika, horolezectvo, skalolezenie, lyžovanie, skialpinizmus, snowbording, kanoistika na divokej vode, kaňoning, horská cyklistika a cyklistika vôbec). Kryté sú náklady na záchrannú akciu, prevoz, lekárske ošetrenie a repatriáciu, pri úrazoch vznikajúcich vo voľnom čase, ako i náklady pri ochorení. AWS platí na celom svete s výnimkou povinného ručenia a poistenia právnej ochrany, okrem ostrovov v Atlantickom oceáne, Island, Grónsko, Špicbergy, azijská časť Turecka, štáty SNŠ (bývalé ZSSR).

Výluky z krytia nákladov na záchranu

Poistné krytie sa nevzťahuje na:

- Úrazy vznikajúce pri pracovnej alebo inej činnosti vykonávanej za odplatu.
Výnimka -oficiálni horskí vodcovia, lyžiarski inštruktori a turistickí sprievodcovia sú poistení!
- Úrazy vznikajúce v bydlisku poistenca.
- Úrazy vznikajúce pri používaní motorových vozidiel.
Nehody vznikajúce počas cesty na podujatia ÖeAV, ako i počas cesty a návratu zo súkromných aktivít vykonávaných podľa jej stanov, sú poistené! Rovnako poistené sú úrazy vyplývajúce z používania lanoviek a vlekov.
- Úrazy vznikajúce pri leteckých športoch

Výluky z krytia nákladov na repatriáciu, prevoz a lekárske ošetrenie

Poistné krytie sa nevzťahuje na prípady, ktoré bežne poisťovňe vylučujú – chronickeé a dopredu známe choroby, zubné ošetrenie mimo akútnych stavov.

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Člen ÖeAV nie je z Rakúska, ale napr. zo Slovenska. Je v prípade jeho nevyhnutnej repatriácie do miesta jeho trvalého bydliska a/alebo najbližšieho zdravotníckeho zariadenia táto služba zahrnutá v poistnom krytí?

Áno. Repatriácia sa uskutočňuje do miesta trvalého bydliska alebo najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, bez ohľadu na to, či je trvalé bydlisko člena v Rakúsku alebo v zahraničí. Na krytie týchto nákladov neexistuje žiadna hranica. To isté platí pre prevoz telesných pozostatkov.

2. Horský cyklista jazdí po lesnej ceste, na ktorej je zákaz pohybu bicyklov. Spadne, zraní sa a potrebuje pomoc. Sú náklady na záchranu pokryté?

Áno, pokiaľ nebol pod vplyvom alkoholu alebo drog.

3. Z dôvodu zlého počasia je potrebné previesť dvoch nezranených horolezcov (iba jeden z nich je členom ÖeAV) spod vrcholu Matterhornu. Je táto záchranná akcia hradená?

Áno, ale iba časť nákladov pripadajúca na člena ÖeAV.

4. Tie isté osoby prevezú letecky za dobrého počasia. Vzťahuje sa aj na túto situáciu poistné krytie?

Áno, pokiaľ sú obaja v krízovej situácii, napríklad ak stratili lezeckú výstroj pri bivakovaní alebo jeden z lezcov je úplne vyčerpaný a nie je schopný pokračovať. Opäť sa však hradí iba časť nákladov pripadajúca na člena ÖeAV.

5. Rodina (rodičia a dve deti, rodičia sú riadnymi členmi, deti sú registrované ako neplatiaci členovia v rámci rodinnej zľavy) cestuje súkromným autom do Talianska na prázdniny pri mori. Všetci štyria sú zranení pri dopravnej nehode a sanitka ich musí odviesť do nemocnice. Nemocničná liečba trvá päť dní. Ktoré náklady kryje poistenie?

Kryté sú nasledovné náklady:
- Náklady na prevoz do zdravotníckeho zariadenia a lekársku starostlivosť do výšky 100.000,- ATS na osobu.
- Náklady na repatriáciu (pokiaľ si to zdravotný stav vyžaduje). Poistenie nekryje žiadne náklady spojené s motorovým vozidlom (opravy, odťahovanie, atď.) ani trvalé následky úrazu.

6. Dvaja členovia cestujú do Kanady na divokú vodu na dva mesiace. V siedmom týždni sa u jedného z nich objaví akútny zápal slepého čreva. Oboch letecky prevezú z divočiny a chorá osoba je lekársky ošetrená v najbližšom zdravotníckom zariadení. Aké náklady sú kryté?

Náklady na prelet z divočiny sú kryté pre obe osoby. Krytá je i repatriácia chorého člena ÖeAV, pokiaľ si to jeho stav vyžaduje a prevoz jednej osoby blízkej chorému. Náklady na ošetrenie v kanadskej nemocnici nie sú kryté. 100.000,- ATS na liečebné náklady v zahraničí sa poskytuje iba v prípadoch (úraz/ochorenie) vznikajúcich v prvých šiestich týždňoch vycestovania.

7.  Horský vodca ÖeAV spadne so svojou skupinou na Glockner-Leitl. Pri tomto páde sa jeden člen skupiny vážne zraní. Následne prokurátor vznesie obžalobu proti vodcovi za hrubú nedbanlivosť pri istení lezcov a poisťovňa poistenca požaduje náhradu liečebných výdavkov vo výške 180.000,- ATS. Súd sprostí vodcu viny, no nárok na náhradu liečebných nákladov vo výške 120.000,- ATS je priznaný podľa občianskeho zákonníka. Sú náklady na právnu ochranu vodcu vo výške 56.000,- ATS a uznaný nárok na náhradu liečebných nákladov vo výške 120.000,- ATS kryté?

Áno, náklady na právne poradenstvo sú kryté v rámci poistenia právnej ochrany a náhrada škody voči poisťovni zraneného je krytá povinným ručením.

Pripravil Boris Mládek, YAK STEAM, Lovinského 43, 811 04 Bratislava, 07/547 888 38