Cvičné chytání pádů proběhlo 30.5.1998 v Betlémských skalách. Po běžném nácviku se rozhodla část účastníků vyzkoušet možnost zachycení pádu na typické pískovcové cestě s kruhy daleko od sebe. Na základě zjištěných skutečností lze říci, že tutovou zemovku může zkušený jistič stáhnout rychlým během pozadu od skály, ale je nutné to považovat za krajní řešení. Může to dopadnout i takto:

PŘED

PO

 

Příklad úspěšné akce, abych obětavcům nesebral morál: